Betingelser

Nedenstående betingelser er til enhver tid gældende for benyttelse af Torp IT Service. Torp IT Service er berettiget til, uden varsel, at ændre betingelserne og de gældende betingelser vil altid være at finde på www.torpit.dk/betingelser

Om Torp IT Service
Torp IT Service

Fredensvej 1B, Benløse
4100 Ringsted
CVR-nr.: 21107883
Telefon: 59 16 18 02
E-mail: torpit@torpit.dk

Torp IT Service tilbyder reparation af smartphones, tablets og computere. Derudover sælger Torp IT Service smartphones, tablets og computere.

Aftaleindgåelse
Hvis en kunde ønsker at indlevere sin enhed til reparation hos Torp IT Service, så er der to mulige fremgangsmåder:

  1. Kunden kan besøge Torp IT Services butik og indlevere sin enhed. Her skal kunden oplyse kontaktinformationer og informationer om den enhed, som kunden ønsker repareret, herunder en udførlig fejlbeskrivelse.
  2.  Kunden kan sende sin enhed til Torp IT Service med posten. Vejledning til indsendelse af enheder til reparation kan findes under punktet ”Forsendelse”.

 

Aftalen mellem kunde og Torp IT Service anses som værende indgået, når Torp IT Service har modtaget kundens enhed.

Ved indlevering i butik aftales det altid, hvor meget reparationen vil koste. Ved diagnose vil kunden blive kontaktet for accept af reparationen inden denne påbegyndes.

Tilbehør ved indlevering
Ved indlevering af enheder til reparation, både ved indlevering i butik og ved indsendelse med posten, er det vigtigt, at Torp IT Service kun modtager den defekte enhed og, at eventuelt tilbehør i form af beskyttelsescovers, opladere etc. ikke vedlægges (medmindre andet er aftalt). Torp IT Service kan ikke stilles til ansvar for bortkommet tilbehør.

Forsendelse
Kunden er selv ansvarlig for forsendelsen af sin enhed til Torp IT Service. Torp IT Service anbefaler, at sende enheden som pakkepost, da dette garanterer, at enheden er forsikret under fragten og ydermere kan spores via Track & Trace. Sendes enheden som et almindeligt brev, er der ingen forsikring og ej heller nogen mulighed for at spore forsendelsen – derfor frarådes dette på det kraftigste.

Tilsendte enheder bliver efter endt reparation, medmindre andet er angivet, sendt retur til afsenderadressen. Torp IT Service bruger Post Danmark til forsendelse og rettidig levering forudsætter, at Post Danmark overholder dag-til-dag levering. Post Danmarks kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog, at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer. Torp IT Service kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark. Levering til Bornholm og visse småøer er ikke omfattet af Post Danmarks målsætning om dag-til-dag levering, idet forsendelser til disse områder i nogle tilfælde kan vare 2 dage.

Anvendte reservedele
Torp IT Service bruger altid originale reservedele, hvis muligt. I tilfælde, hvor originale reservedele ikke er til rådighed, bruger Torp IT Service altid reservedele med kvalitetsstemplerne Grade A eller OEM, som betyder, at reservedele er af samme kvalitet som de originale.

Forbehold for manglende reservedele
Alle reparationstider er med forbehold for udsolgte reservedele. Torp IT Service har altid et stort lager med langt de fleste reservedele, men det kan ske, at enkelte reservedele ikke er på lager og kundens enhed derfor først kan repareres, når den pågældende reservedel er på lager igen.

Garanti
Da Torp IT Service ønsker at servicere kunderne hurtigst muligt, er der visse forholdsregler Torp IT Service tager sig i forhold til reparationen, som skal udføres. De enheder, der kommer ind til reparation er ofte blevet tabt eller på anden måde blevet beskadiget, hvilket kan have forårsaget skade på andre dele end den del, der skal repareres.

Torp IT Service har ikke mulighed for at tjekke enheder for fejl før reparationen af enheden startes, da Torp IT Service ønsker at ekspedere kunderne så hurtigt som muligt. Af denne årsag bedes kunder om at acceptere at Torp IT Services ansvar og garanti kun dækker den pågældende reparation og reservedel, der er blevet brugt til at udbedre den skade enheden har været udsat for. Hvis Torp IT Service får en enhed retur, som ikke er dækket under garantien, så giver Torp IT Service altid et pris tilbud på evt. yderligere reparation af enheden. Torp IT Service s garanti omfatter den udskiftede reservedel og reparationen af denne i 12 måneder ved fremvisning af gyldig faktura.

Ved at gennemføre køb af reparation, accepterer du som kunde også ovenstående betingelser.

Garanti fra fabrikanten
Ved indlevering af enhed til reparation hos Torp IT Service accepterer kunden, at en eventuel garanti på enheden fra fabrikantens side kan frafalde. Torp IT Service kan ikke stilles til ansvar for frafalden garanti efter, at en enhed har været til reparation.

Reklamationsret
Torp IT Service yder to års reklamationsret i henhold til købeloven omfattende mangler, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler skal meddeles Torp IT Service inden for rimelig tid efter, at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget.

Miljøbidrag
Stigende energiafgifter udløser miljøbidrag
Bemærk venligst at alle ordrer fra d. 1. marts 2016 vil indeholde et miljøbidrag på kr. 20,00 ekskl. moms. Dette skyldes, at der gennem flere år er sket stigninger i de energi- og miljøafgifter, vi er pålagt.

Miljøbidraget dækker primært de lovpligtige, statslige energi- og miljøafgifter i Danmark og EU, som har med affaldsgebyrer at gøre, herunder f.eks. PVC-, batteri- og WEEE-afgifter. Derudover dækker miljøbidraget også miljøgebyrer, vi bliver pålagt af vores leverandører.

Vi er med til at passe på ressourcerne

Hos Torp IT Service har vi konstant fokus på vores kunder og tilstræber, at kunderne pålægges færrest mulige miljørelaterede udgifter. Samtidig er vi som en moderne virksomhed bevidst om, at formålet med energiafgifter er at reducere ressourceforbruget og at det er en global, fælles opgave – til gavn for os alle.
Blandt vores tiltag er:
– Energibesparende LED-lys
– Vi køber el fra vindmøller
– Elektronik der automatisk afbryder eller reducerer unødig brug af varme og el i virksomheden
– Kildesortering af udskiftede komponenter, batterier, blæk og toner, pap, papir, emballage
– Genanvendelse af defekte komponenter

Betaling
Betaling kan ske med kontanter eller betalingskort i Torp IT Services butik.
I butikken kan følgende betalingskort benyttes: Dankort, Visa/Dankort, Mastercard.

Backup af data
Kunder er selv ansvarlige for at tage backup af deres data inden en enhed bliver indleveret til reparation. Torp IT Service bestræber sig altid på, at bevare alt data på kunders enheder, men kan ikke gøres ansvarlig for tab af data i forbindelse med en reparation.

Personoplysninger
Ingen personlige oplysninger, der registreres af Torp IT Service, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Torp IT Service.

Ved køb af reparationer udbeder Torp IT Service sig en række kontaktoplysninger, heriblandt navn, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne lagres enten elektronisk eller på papir i ukrypteret form og gemmes i fem år, jf. bogføringsloven.

Fortrolighed
Ved reparation af kunders enheder har Torp IT Service teknikere adgang til fortrolige oplysninger og derfor er alle medarbejdere hos Torp IT Service underlagt tavshedspligt.