web analytics

Løn- og Regnskabsprogrammet for Taxi vognmanden

Et dansk produceret program der hjælper med at holde styr på din forretning. Har du brug for et overskueligt og brugervenligt program til din Taxi-forretning, er det måske værd at se videre på disse sider.

En rigtig god løsning hvis du vil have styr på din forretning.

Programmet har megen automatik indbygget, som hjælper med at bogføre bilagene på de rette konti. Derved kan du hurtigt fra dag til dag følge med i hvordan forretningen går, beregne chaufførers løn eller udskrive fakturaer. Et ekstra plus er at der kan spares penge på revisorregningen. Programmet er revisorgodkendt og kan desuden benyttes i Grønland..

Se hvilke revisorer der bl.a. benytter LR programmet her… 

Vi tilbyder desuden Fjernsupport over Internettet.

Vi kan guide dig igennem programmet over vores Fjernsupport. Se mere her…

Du skal være velkommen til at prøve programmet. Dette gøres ved at vælge Download  menuen foroven.

Du kan se yderligere oplysninger om programmet i vores Installationsvejledning.

Programmet foretager automatisk opdatering hvis der er udgivet en ny version.

Du vil blive bedt om at acceptere dette. Herefter vil selve opdateringen gå nemt. Dette sker igennem Internettet .

Flere regnskaber i ét program.

Mulighed for tilvalg af flere regnskaber / SE. numre,

så du kan lave regnskab for dine kollegaer.

Fakturerings modul.

Udskriv faktura til kommunen, Falck mv..

Med eller uden betalingskort

og med E-Faktura.

hent mere info her…

Med eller uden moms.

Alt bogføres automatisk i regnskabet.

Letløn/eIndkomst modul.

Overfør dine chaufførers løndata mv. til Skats eIndkomst/Letløn system.

Letløn sørger for at betale dine afgifter bl.a. vedrørende A-skat, ATP, AM og SP.

Indlæsning af eSkattekort.

Se mere her hos http://www.skat.dk/

Læs evt. en artikel fra en kollega om dette…

Fra 1. januar 2008 skal alle arbejdsgivere være tilsluttet eIndkomst.

De oplysninger som skal rapporteres til eIndkomst vil blive klaret af LR og Letløn.

Vi kommer gerne ud og fremviser programmet. Se mere her…    (kommer senere)

Lidt oplysninger om programmet:

 • Programmet er baseret på Microsoft Access, som er et databasesystem.Access Runtime moduler er inkluderet i prisen.

  Yderligere udgifter til software er derfor ikke nødvendig – Alt foretages i ét program.

 • Meget nemt at bruge, da programmet udfører megen automatik ved den daglige postering i regnskabet og ved bogføring af Lønseddel og Ferieafregning.Vognmanden behøver ikke sætte sig ind i meget komplicerede bogholderi-systemer.

  Mange smarte finesser som gør programmet nemt at bruge i det daglige.

  Hvis du kommer i tvivl, da tryk på Eksempel-knappen og der fremkommer forslag på skærmen.

Vognmanden:

 • Her er oplysninger om vognmanden.
 • Adresse, telefonnummer, tilladelsesnummer, bestillingskontor, diverse kontonumre mm..

Vognparken:

 • Oplysninger om nuværende og tidligere biler.
 • Udskrive Trafikbogsrapport.

Chaufføren / Medarbejderen:

 • Her registreres alle relevante oplysninger om nuværende og tidligere chauffører/medarbejdere.
 • Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer i bank og feriekonto.
 • Skatteoplysninger
 • Afregningsmåder: Fordelingsprocent, bonus, pension mm..
 • Udskrive diverse rapporter vedrørende chauffører.
 • Detaljerede informationer med løndata mm..
 • Adresseliste.

Kontoplanen

 • Der medfølger en kom-godt-igang kontoplan. Egne konti kan oprettes.
 • Se et udsnit af Kontoplanen.

Trafikbogen

 • Her indtastes oplysninger fra trafikbogsbladene
 • Det kun nødvendigt at udfylde dato, chaufførnummer, vognnummer,
 • indkørte beløb og eventuelt indkørte kilometre. Resten af felterne er valgfrie.
 • Fordeling af indtægter (kreditkort, kontanter mv.) og udgifter (brændstof mv.),foretages på samme skærmbillede. Alt bliver herefter posteret automatisk i regnskabet.
 • Fordele indtægter/udgifter for denne vagt.
 • Annullere ikke brugte trafikbogsblade.
 • Søgning efter trafikbogsblade.
 • Udskrive Kørselsoversigt som bl.a. kan benyttes til statistik til Storkøbenhavns Taxinævn.

Regnskabet

 • Her posteres og bogføres diverse bilag. Med eller uden moms.
 • Skyldige afgifter fremkommer ved et tryk på en knap.
 • Hvis disse markeres som betalt, bogføres beløbene igen automatisk på de respektive konti.
 • Der udskrives en rapport med de bogførte beløb.
 • Udskrive diverse rapporter opsummeret pr. måned af valgt periode.
 • Af rapporter kan nævnes: Bogføringsjournal, Afstemningsjournal, Resultatopgørelse og Råbalance.

Kontospecifikation

 • Vælg en konto for at se de allerede bogførte bilag.
 • Udskriv denne. Her kan der vælges hvilken konto, periode, vogn, chauffør mm. der ønskes udskrevet en kontospecifikation på.
 • Dan en fil i Excel format, med de ønskede kriterier.
 • Filen kan benyttes af din revisor.

Løn

 • Beregner lønseddel, både for timelønnede eller med fordeling af indtægter.
 • Bonus, ATP, AMBI, SP, lønsumsafgift, pension og sygedagpenge mv. beregnes automatisk.
 • Resultatet vises på skærmen.
 • Udskrive lønseddel og bogføre denne
 • Beregne, udskrive Ferieafregning og bogføre denne
 • Udskrive diverse lønoplysninger
 • Overføre data til Skat – Letløn. Læs en artikel fra en kollega her…

Backup

 • Der følger yderligere et program med til sikring af programmets data.
 • Dette tager sikkerhedskopier af dine Løn- og Regnskabsdata.

Diverse

 • Exportering (dannelse af filer) til brug for revisor i Microsoft Excel-format eller til egne analyser.
 • Der er hjælp til alle funktioner og der medfølger en udvidet html-hjælp.
 • Beregn indkøb af ny vogn

Faktura

 • Send faktura til dine debitorer med eller uden moms.
 • E-Faktura til det offentlige med EAN nummer.
 • Hyrevognskontorer kan nemt og bekvemt indtaste de daglige ture, så de bliver opsamlet på kundens næste faktura.
 • Faste ture kan indtastes til den aftalte pris.
 • Registrering af betaling.
 • Alt bogføres automatisk i regnskabet.
 • Saldoliste. Hvem har ikke betalt.

Vagtplan

 • Hold styr på dine chaufførers vagter, og få en overskuelig oversigt udskrevet.

Hvis der ønskes yderligere funktioner, da beskriv det i en mail og send den Torp IT.

Hvad kræver programmet:

 • En PC / MAC med Parallels og Windows
 • Printer
 • Windows 7, 8, 10 eller MAC
 • Kræver minimum skærmopløsning: 1024 * 768

Programkoden kan købes af firma til en rimelig pris. Kontakt Christian Torp..

Downloads

Her kan du vælge hvad du ønsker at hente til din pc.

Hvis du ønsker at hente den nyeste version af programmet vælger du ‘Opdatering’.

Hvis du ønsker at prøve programmet er dette muligt ved først at registrere dig ved at vælge ‘Hent en DEMO’
Når dette er sket vælger du ‘Installationsfilen’